HAKKIMIZDA

Sayfa Danışmanlık A.Ş.; Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 8181 sayılı 24 Ekim 2012 tarihinde özel ve tüzel kişilere bireysel nitelikli ürün ve hizmetleri konusunda internet, telefon ve şirketin şubelerini kullanarak satışının ve pazarlanmasının gerçekleştirilmesi kapsamında destek ve danışmanlık hizmeti veren bir kurumdur.

Sayfa Danışmanlık A.Ş.markası;”Sayfa Danışmanlık A.Ş.” bünyesinde Ekim 2012’de resmi olarak faaliyete geçmiş,Ankara Ticaret Odası’na kayıtlı ana sözleşmesinde faaliyet konusu açıkça belirtilmiş,sermayenin tamamı Türk yatırımcılarına aitdir.