DEĞER TESPİT HİZMETLERİ

 • Arsa,Arazi-Tarla,Konut,Dükkan,Sanayi tesisleri ve Farklı niteliklerdeki gayrimenkullerin değer tespit çalışması,
 • Mülkiyet değişimleri öncesi gayrimenkul değer tespitinin yapılması
 • Her türlü gayrimenkulün kira değer tespitinin yapılması
 • Gayrimenkul ile ilgili hukuksal süreçlerde, mal ve miras paylaşımlarında
 • TC Vatandaşlığa geçiş sürecinde gayrimenkul değerleme raporunun hazırlanması
 • Gayrimenkule dayalı hak ve faydaların değerlemesi
 • GYO Portföylerinin SPK tebliği uyarınca değerlemesi
 • Maddi duran varlıkların değer tespitinin yapılması
 • Üst Hakkı Değeri Tespiti

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

 • Kurumsal Gayrimenkul Yönetim Danışmanlığı
 • Yatırım Danışmanlığı
 • Periyodik Proje İlerleme Raporları
 • İhale süreci yönetimi danışmanlığı
 • Yer Seçimi- Lokasyon Analizleri, Bölgesel Analizler ve Raporlama
 • Fiyat- Pazar Araştırmaları
 • Fizibilite Çalışmaları
 • “En iyi ve en verimli kullanım” etüdü çalışmaları
 • Pazar analizleri ve sektör araştırma raporları
 • Yatırımların karlılık analizi
 • Proje şerefiyelendirme çalışmaları
 • Periodik değer tespit ve değişim analizleri
 • Proje değerleme çalışmaları
 • Yer seçimi (lokasyon) analizleri
 • İhale süreci yönetimi danışmanlığı
 • İmar Barışı Teknik tespit raporunu hazırlanması, cins değişikliği ve kat mülkiyeti süreç takibi ve danışmanlığı
 • Makine ekipman değerleme raporları ile bütünleştirilerek Şirket değerlemeleri

PROJE DEĞERLEME ÇALIŞMALARI

 • Projenin zaman, maliyet, kaynak, gerçekleşme, risk testipiti ve raporlaması ile birlikte İnşaat ilerleme tespit çalışması
 • Kat Karşılığı tespiti
 • Arsa payları tespiti ve dağılımı
 • Pazar Araştırmaları
 • Bağımsız Uzman Görüşü
 • Kira Araştırmaları

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNE YÖNELİK HİZMETLER

 • Mevcut durum değer tespit çalışmaları,
 • Riskli yapı ve arsa değer tespiti,
 • Katılım/dağıtım değeri ve oranlarının tespiti, projelerin değer tespiti,
 • Proje çizim öncesi dağılıma yönelik öneri raporunun hazırlanması,
 • Arsa Payları dağılım önerisi veya etüdü,
 • Finansal modelleme,
 • Kentsel dönüşüm alanında geliştirilebilecek yeni projelerin “En etkin ve en verimli kullanım değeri” analizi,
 • Karar verilen projelerin değerlemesi, dağıtım modelinin belirlenmesi ve dağıtım değerinin bulunması ile dağıtım teklif listelerinin hazırlanması.


PROJE KONTROL VE RAPORLAMA

Banka ve finans kurumlarının gayrimenkul geliştirme/yatırım projelerine sağladığı proje finansmanı, konut kredisi, ticari kredi vb. durumlarda projenin başlangıcından sonuna kadar olan süreçte projenin belirlenen hedefleri ile hedeften olan sapmaların kontrolü, tespiti ve raporlanmasıdır.

 • Aşağıda verilen 4 ana eksende projenin başlangıcında belirlenmiş olan hedeflerin kontrolü, devamında ise bu hedeflerde gerçekleşebilecek olası sapmaların tespiti ve raporlanması yapılacaktır.
  • Zaman
  • Maliyet
  • Kaynak
  • Gerçekleşme
 • 4 ana eksende takip edilen projeler ayrıca aşağıda verilen 2 yan eksende analiz ve değerlendirmeye tabi olacaktır.
  • Risk
 • Çevresel Şartlar ve Piyasa Koşulları