Gayrimenkul
Gayrimenkul

Gayrimenkul Danışmanlığı

  • Gayrimenkulle ilgili proje analizi ve pazar analizleri,
  • Fizibilite çalışmaları,
  • Bölge ve konum araştırması yapmak,
  • Yatırım ve performans değerlemelerinde bulunmak,
  • Gayrimenkule dayalı projelerin yürütülmesinde bilimsel, hukuksal ve mali danışmanlıklarda bulunmak,
  • En etkin ve en verimli kullanım analizleri yapmak,
  • Tüm şirketlerin, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gayrimenkul alım ve satımlarında ya da sahip oldukları gayrimenkulleri başka bir şirkete aynı sermaye olarak koymaları ile birleşme ve devralma hallerinde danışmanlık hizmetleri vermek,
  • Gayrimenkullerle ilgili coğrafi yapı, vergi hukuku, mülkiyet araştırmaları, tapu kayıt bilgileri, kadastro bilgileri, ipotek, haciz vb. takyidatların araştırılması konusunda danışmanlık hizmeti vermek,
  • Şehircilik ve kentsel dönüşüm projelerinde danışmanlık hizmeti vermek.