danışmanlık slayt2

Risk Yönetimi Danışmanlık Hizmetlerimiz

 • Kurumsal Risk Yönetimi Danışmanlığı
 • Proje Risk Yönetimi
 • İş Sürekliliği Yönetimi
 • Risk Değerlendirme
 • Çevre Yönetimi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği

Kurumsal Risk Yönetimi Danışmanlığı
Günümüzde şirketler geniş bir yelpazede, çok hızlı gelişen ve yıkıcı etkiler bırakabilen kompleks bir risk ortamı içinde faaliyet gösteriyor. Buna paralel iç ve dış paydaşların riskin nasıl yönetildiği ile ilgili beklentileri her geçen gün artıyor.

Kurumsal hedeflere ulaşabilmek için risklerin tespit edilmesi, etkilerinin belirlenmesi, hangi risklere odaklanılması gerektiğinin belirlenmesi ve risk azaltma, transfer gibi önlemlere karar verilerek tüm sürecin yönetim ve denetimi gerekiyor. Kurumsal risk yönetimi, bu çalışmaların şirketin tüm öğeleri tarafından benimsenerek yönetilmesi konusunda gerekli olan sistemdir.

Sayfa Danışmanlık A.Ş., şirketlerin şeffaf, doğru karar verebilme ve bunu sürdürebilme becerisini geliştirmesine destek olan kurumsal risk yönetimialtyapısının kurulma ve uygulanma hizmetlerini sunar.

Risk Değerlendirme

Sayfa Danışmanlık A.Ş uluslararası risk değerlendirme şirketleri ile yaptığı işbirliği ile şirketler için standart bir değerlendirme metodu sunmaktadır.  Sayfa Danışmanlık A.Ş ile bir rating yaptırabilir, hangi konularda ve alanlarda ne oranda risk altında olduğunuzu tespit edebilirsiniz.

Diğer Risk Yönetimi Hizmetlerimiz:

 • Kriz yönetim planları
 • Acil eylem planları
 • Ürün geri çağırma planları
 • Eğitim

Proje Risk Yönetimi
Sayfa Danışmanlık A.Ş. hem işverenler hem de yükleniciler için risk danışmanlığı hizmetleri sağlayarak projenizin başarısına katkıda bulunur.

Birçok farklı tipte proje genellikle çeşitli türden önemli risklerle karşılaşır. Bu riskler, bir projenin başarısını tehlikeye atabilir ve ilgili taraflar açısından önemli zararlara yol açabilir. Sayfa Danışmanlık A.Ş.’nin Proje Risk Değerlendirmesi, sağlam bir proje risk yönetimi programı ile tamamlanarak proje risklerine yönelik anlaşılır bir bakış açısı sağlar.

Yöntemimiz
Projenizin hedefleri ve proje aşamaları proje risk değerlendirmesi metodolojimizin referans çerçevesini oluşturur. Bunu dikkate alarak aşağıda yer alan adımları atarız:

 • Proje risklerini tanımlama,
 • Risk iyileştirme tedbirlerini belirleme,
 • Risklerin farklı proje hedefleri üzerindeki etkilerini belirleme ve bu etkiyi proje plan ve bütçesine yansıtma,
 • Uygun bir risk yönetimi ve raporlama aracı tasarlama,
 • Proje yönetim organizasyonu içerisinde devam eden risk yönetimine ilişkin bir süreç ve sistemi uygulamaya alma.