note-legali

Genel

​ Bu web sitesine girmek veya bu web sitesindeki herhangi bir bilgiyi kullanmakla aşağıdaki koşulları kabul etmiş sayılırsınız. Sitede sunulan bilgiler hakkında ​ Sayfa Danışmanlık A.Ş.sorumluluk kabul etmez.

Düzeltme

​ Sayfa Danışmanlık A.Ş. bu yasal uyarıda yer alan tüm koşulları ve hükümleri önceden bir ihbara gerek kalmaksızın değiştirme ve güncelleme hakkını haizdir.

Bilgilendirme ve Feragat

​ Bu web sitede yer alan bilgiler hukuki destek değil bilgilendirme ve danışma amacıyla iyi niyetle hazırlanmıştır. Bu web sitesinde yer alan her türlü bilgi genel nitelikte olup, doğruluğu, eksiksiz olması, güvenilirliği, yeterliliği ve güncelliği hiçbir surette Can&Pak Danışmanlık tarafından garanti ve beyan edilmemektedir. ​ Sayfa Danışmanlık A.Ş., bu web sitesinin hatasız ve kesintisiz işlediğine dair, herhangi bir garanti vermez ya da beyanda bulunmaz.​ Sayfa Danışmanlık A.Ş. hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman söz konusu bilgileri değiştirebilir, düzeltebilir ve/veya çıkarabilir. Bu web sitesine erişim ve sitede yer alan bilgilerin gerek doğrudan gerekse dolaylı kullanımından kaynaklanan doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, velhasıl her türlü zarardan her nam altında olursa olsun ​ Sayfa Danışmanlık A.Ş.sorumlu tutulamaz.

Fikri Mülkiyet
Bu web sitesinde yer alan, bunları içeren ama bunlarla sınırlı olmayan, tüm sayfalar, fotoğraflar, dizaynlar, resimler gibi malzemeler ve bilgilere ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ​ Sayfa Danışmanlık A.Ş.’E ait ve ilgili kanunlarca korunmakta olup, bu malzemeler ve bilgiler izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesindeki bilgileri herhangi bir ticari ve çıkar amacı olmadan kişisel bilgi edinmek amacıyla kullanabilir, indirebilir, kopyalayabilir ve yazdırabilirsiniz ya da herhangi bir ticari ve çıkar amacı olmadan üçüncü şahıslara sadece kişisel bilgilendirilme amacıyla bu bilgilerin​ Sayfa Danışmanlık A.Ş. web sitesinden temin edildiğini ve burada yer alan tüm koşul ve hükümlere bağlı olduklarını belirtmek şartıyla verebilir ve gönderebilirsiniz.